1

Sloboda političkom zatvoreniku Edževitu Pirogluu

Srpska država da pusti na slobodu Piroglua!

Komunistu Edževita Piroglua iz Turske srpska država dugo je držala utamničenog u Centralnom zatvoru u okviru procesa njegovog izručenja Turskoj. Tokom juna meseca ove godine održano je nekoliko protesta kako bi srpska vlada Edževita pustila na slobodu. Borbu za Edževitov život i slobodu zvanično su podržale i Ujedinjene nacije. Svaka pravna borba protiv njegove ekstradicije i za njegovo puštanje na slobodu, u Srbiji je pravnim putem dobijena. Međutim, srpskoj državi, koja je očigledno uplašena od Erdoganovog režima, ni to nije dovoljno kako bi ispoštovala sopstvene, kao i međunarodne zakone i pustila Edževita na slobodu. U očaju zbog sopstvene situacije i u znak protesta protiv moguće nelegalne ekstradicije Turskoj državi, gde bi sigurno u montiranom „pravnom” procesu bio osuđen i mučen do smrti od strane Erdoganovog režima, Edževit je još pre dva meseca započeo štrajk glađu.

Početkom jula, Edževit je, potpuno nezakonito, prebačen u strogo obezbeđen kamp sa vrlo lošim uslovima za život, u Padinskoj skeli, sa čuvarima koji ga nadgledaju 24h, uskraćen za osnovna ljudska prava, koja mu i moralno i zakonski sleduju. Dakle, Edževit je i dalje nezakonito zatvoren u Srbiji, umesto da bude na slobodi koju zaslužuje. U izrazito je lošem zdravstvenom stanju. Ipak, uprkos tome, on nastavlja štrajk glađu, jer mu je i smrt bolja opcija nego da padne u ruke trenutnom turskom režimu, na čijem čelu se nalazi sujetan, krajnje lud, neprijatelj slobode: Erdogan. Erdoganov režim osudio je na hiljade disidenata, akademika, novinara, studenata, revolucionara i komunista na doživotni zatvor zbog njihovog etničkog identiteta, verskih uverenja i političkih stavova, te ih podvrgavao žestokim mučenjima u policijskim stanicama i zatvorima. Za disidente u Turskoj ne postoji ni privid nezavisnog sudstva niti prava na pravično suđenje. Zatvorenici u turskim zatvorima gube živote pod „sumnjivim” okolnostima i mete su političkih ubistava.

Edževit Piroglu je dobro poznata politička ličnost koja se za demokratiju, jednakost, pravdu i socijalizam u Turskoj bori od 1992. godine. Njegove brojne političke aktivnosti uključuju aktivizam u studentskom pokretu, mesto direktora Asocijacije za ljudska prava (İnsan Hakları Derneği, İHD) i direktora redakcije političkog časopisa Genç Devrimci, učešće u borbi radnika i siromašnih. Kao kurdski alavit, Piroglu ne samo da podržava pravednu borbu Kurda, već takođe učestvuje u brojnim borbama protiv asimilacije različitih kultura i uverenja.

Ovim putem zahtevamo od države Srbije da ne povlađuje Erdoganovom diktatorskom režimu, da poštuje sopstvene zakone i da oslobodi Piroglua! Takođe, pozivamo sve slobodarske ljude u Srbiji i šire da javnim putem, na koji god način smatraju prikladnim, podrže borbu za pravo na život i slobodu političkog zatvorenika Edževita Piroglua. Borca za demokratiju koji već dva meseca štrajkuje glađu, zbog čega je u sve lošijem zdravstvenom stanju, a koji zaslužuje slobodu za koju se neumorno i beskompromisno bori ceo svoj život .