Pravosudni progon

Srbija: Sve češći pravosudni progon u službi kapitala

Ovo je veoma perfidan način maltretiranja aktivista, uzbunjivača, sindikalista – pokretanje izmišljenih sudskih postupaka koje vode masno plaćeni korporativni advokati sa ciljem da kapitalistički kriminalci budu predstavljeni kao žrtve, a da se oni koji se bore za bolje uslove rada i života diskredituju, da im se život pretvori u pravosudni pakao, i da se od njih napravi primer kako bi se obeshrabrio i obesmislio bilo koji oblik borbe moćnika.

“Kill the Bill” - Borba protiv pokušaja da se kriminalizuju protesti u Velikoj Britaniji

“Kill the Bill” – Borba protiv pokušaja da se kriminalizuju protesti u Velikoj Britaniji

Protesti širom Velike Britanije protiv ovog zakona – pod parolom “Kill the Bill” – održavaju se od kada je on prvi put predložen. Demonstranti smatraju da ovakav predlog zakona ugrožava osnovna prava kao što su pravo na okupljanje, slobodu i izražavanje mišljenja. Većina sloboda koje danas uživamo tekovina su borbe radničke klase i izborene su upravo na ulicama, putem protesta i štrajkova, a ukoliko se ovaj zakon usvoji protesti će biti de facto kriminalizovani i zabranjeni kao sredstvo borbe.